29.10.2020
21.10.2020
Artykuł zawiera załączniki do pobrania
Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach
(zwana dalej jako „Beskid Media sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmująca”)...
<<< Strona 2 z 45 >>>
Beskid Media realizuje projekt w ramach działania operacyjnego POPC.01.01.00-24-0139/17-00 „Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu” o nazwie: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego". Więcej informacji na stronie: popc.beskidmedia.pl